Hải sản trộn giấm tổng hợp

 

Hải sản trộn giấm tổng hợp

95.000

Quý khách vui lòng ghi chú về yêu cầu món ăn

Số lượng