Sashimi tinh hoàn cá tuyết

 

Sashimi tinh hoàn cá tuyết

215.000

Quý khách vui lòng ghi chú về yêu cầu món ăn

Số lượng