Sushi tổng hợp loại 2

Sushi tổng hợp loại 2

350.000

Quý khách vui lòng ghi chú về yêu cầu món ăn

Số lượng