Sushi tổng hợp Taraumi đặc biệt

Sushi tổng hợp Taraumi đặc biệt

595.000

Quý khách vui lòng ghi chú về yêu cầu món ăn

Số lượng