Trứng cuốn kiểu Nhật

 

Trứng cuốn kiểu Nhật

40.000

Quý khách vui lòng ghi chú về yêu cầu món ăn

Số lượng