Trứng hấp kiểu Nhật

Trứng hấp kiểu Nhật

60.000

Quý khách vui lòng ghi chú về yêu cầu món ăn

Số lượng