Sashimi cá trắng

 

Sashimi cá trắng

150.000

Quý khách vui lòng ghi chú về yêu cầu món ăn

Số lượng