Sashimi sò đỏ

Sashimi sò đỏ

195.000

Quý khách vui lòng ghi chú về yêu cầu món ăn

Số lượng

Khi đi 8 người trở lên được giảm giá 10% trên tổng hóa đơn thanh toán
Gọi 2 xuất trở lên được miễn phí giao hàng