Sushi tổng hợp đặc biệt

 

Sushi tổng hợp đặc biệt

1.090.000

Quý khách vui lòng ghi chú về yêu cầu món ăn

Số lượng