Sushi tổng hợp loại nhỏ

 

Sushi tổng hợp loại nhỏ

295.000

Quý khách vui lòng ghi chú về yêu cầu món ăn

Số lượng