Cơm cuộn California 

Cơm cuộn California

125.000

Quý khách vui lòng ghi chú về yêu cầu món ăn

Số lượng