Cơm cuộn Taraumi

 

Cơm cuộn Taraumi

125.000

Quý khách vui lòng ghi chú về yêu cầu món ăn

Số lượng