Sashimi Tổng hợp  (loại B)

 

Sashimi Tổng hợp (loại B)

690.000

Quý khách vui lòng ghi chú về yêu cầu món ăn

Số lượng

Sashimi Tổng hợp (loại B)
Khi đi 8 người trở lên được giảm giá 10% trên tổng hóa đơn thanh toán
Gọi 2 xuất trở lên được miễn phí giao hàng