Sashimi Tổng hợp ( loại C)

 

Sashimi Tổng hợp ( loại C)

290.000

Quý khách vui lòng ghi chú về yêu cầu món ăn

Số lượng

Sashimi Tổng hợp ( loại C)